Aktuális

ÁSZF változás 2023.11.01-től 2023-11-01

Tisztelt Bérlő!

 

 

Alulírott Lelle Marina Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 36-38. D. ép. 1. em. 3.; Cégjegyzékszám: 14-09-314922; Adószám: 13026372-2-14)

t á j é k o z t a t j u k,

 

hogy a közöttünk, mint bérbeadó és Ön között, mint bérlő között a 8638 Balatonlelle, Rozmaring u. 4. sz. alatti ingatlanon üzemeltetett kikötőben található hajóhely bérlete tárgyában létrejött és hatályban lévő bérleti szerződés részét képező általános szerződési feltételek (ÁSZF) 5.1. pontjában foglalt jogával élve társaságunk az ÁSZF tartalmát 2023. november 1. napi hatállyal egyoldalúan módosította és a módosított ÁSZF szövegét honlapján közzétette.

 

Az ÁSZF 5.3 pontja értelmében „az ÁSZF változása a Társaság és a Bérlő között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Bérlő a módosítást elfogadta. Az ÁSZF-módosítás Bérlő általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Bérlő közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Bérlő a módosítás hatálybalépését követően a Bérleti jogviszonyt nem mondja fel”.

 

Amennyiben Ön, mint bérlő a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni (felmondani).

 

Tájékoztatjuk, hogy a módosítás az ÁSZF következő pontjait érintette: 2.1., 15.9., 16.1., 17.2.(iv), 17.7.

 

A módosított ÁSZF 2023.11.01-től ITT érhető el.

 

Balatonlelle, 2023. október 14.

Kapcsolat

BL YachtClub & Apartments

8638 Balatonlelle, Köztársaság út 36-38.
E-mail: info@blyc.hu
Social: Facebook

Ügyeletes kikötőmester

+36 (70) 489 2248